Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 149,00 €
Predĺženie 149,00 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 149,00 €
Zmena majiteľa 149,00 €
Úprava údajov domény 49,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .al je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .al domény nie je potrebný žiadny autorizačný kód.
Zabezpečenie domény Nemôžete nastaviť prenosový kľúč pre vašu doménu .al
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .al je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Tvoja doména .al nemôže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .al môže obsahovať len čísla

Obdobia

Nová registrácia 2 roky až do max. 2 rokov
Predĺženie 2 roky
Trvanie registrácie Registrácia domény .al trvá maximálne 14 dní.
Výpovedná lehota Oznamovacie obdobie pri ukončení je 47 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .al môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.al).
Sídlo Vlastník a Kontakt pre administráciu musí mať sídlo v:
  • Albánsko