Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 34,90 €
Predĺženie 34,90 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 34,90 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .brussels je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .brussels domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Môžete nastaviť prenosový kľúč pre svoju doménu .brussels
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .brussels je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Tvoja doména .brussels nemôže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .brussels môže obsahovať len čísla
Registračný úrad DNS Belgium (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Oznamovacie obdobie pri ukončení je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .brussels môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.brussels).