Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 51,90 €
Predĺženie 51,90 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 51,90 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .camp je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .camp domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Môžete nastaviť prenosový kľúč pre svoju doménu .camp
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .camp je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Tvoja doména .camp môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .camp môže obsahovať len čísla
Registračný úrad Donuts (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Oznamovacie obdobie pri ukončení je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .camp môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.camp).