Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 99,00 €
Predĺženie 99,00 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 99,00 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .ceo je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .ceo domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Môžete nastaviť prenosový kľúč pre svoju doménu .ceo
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .ceo je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Tvoja doména .ceo nemôže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .ceo môže obsahovať len čísla

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Oznamovacie obdobie pri ukončení je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .ceo môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.ceo).