Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 28,90 €
Predĺženie 28,90 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 28,90 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .fish je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .fish domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Môžete nastaviť prenosový kľúč pre svoju doménu .fish
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .fish je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Tvoja doména .fish môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .fish môže obsahovať len čísla
Registračný úrad Donuts (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Oznamovacie obdobie pri ukončení je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .fish môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.fish).