Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 31,90 €
Predĺženie 31,90 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 31,90 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .mba je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .mba domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Môžete nastaviť prenosový kľúč pre svoju doménu .mba
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .mba je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Tvoja doména .mba môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .mba môže obsahovať len čísla
Registračný úrad Donuts (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Oznamovacie obdobie pri ukončení je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .mba môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.mba).
Live Chat
online
en