Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 69,00 €
Predĺženie 69,00 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 69,00 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .press je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .press domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Môžete nastaviť prenosový kľúč pre svoju doménu .press
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .press je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Tvoja doména .press nemôže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .press môže obsahovať len čísla
Registračný úrad Radix FZC (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Oznamovacie obdobie pri ukončení je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .press môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.press).