Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 18,90 €
Predĺženie 18,90 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 18,90 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .technology je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .technology domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Môžete nastaviť prenosový kľúč pre svoju doménu .technology
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .technology je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Tvoja doména .technology môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .technology môže obsahovať len čísla
Registračný úrad Donuts (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Oznamovacie obdobie pri ukončení je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .technology môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.technology).