Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 44,90 €
Predĺženie 44,90 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 44,90 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .tienda je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .tienda domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Môžete nastaviť prenosový kľúč pre svoju doménu .tienda
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .tienda je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Tvoja doména .tienda môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .tienda môže obsahovať len čísla
Registračný úrad Donuts (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Oznamovacie obdobie pri ukončení je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .tienda môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.tienda).