Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 11,90 €
Predĺženie 11,90 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 11,90 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .top je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .top domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Vo vašej doméne .top nemôžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .top je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .top nemôže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .top môže obsahovať len čísla

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .top môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.top).