Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 28,90 €
Predĺženie 28,90 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 28,90 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .vet je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .vet domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .vet môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .vet je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .vet nemôže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .vet môže obsahovať len čísla
Registračný úrad Rightside (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .vet môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.vet).