Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 9,90 €
Predĺženie 9,90 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 9,90 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .work je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .work domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Môžete nastaviť prenosový kľúč pre svoju doménu .work
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .work je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Tvoja doména .work nemôže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .work môže obsahovať len čísla
Registračný úrad The Minds + Machines Registry Limited (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Oznamovacie obdobie pri ukončení je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .work môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.work).