Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 28,90 €
Predĺženie 28,90 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 28,90 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €
Obnovenie po odstránení 109,00 €

Užitočné informácie o doménach .email

Zameranie a všeobecné informácie

E-mail je jedným z nenahraditeľných prvkov elektronickej komunikácie , žiadna súkromná osoba ani spoločnosť nemôžu poskytnúť prístup prostredníctvom tejto digitálnej cesty. Výber e-mailovej adresy zohráva dôležitú úlohu pri vytváraní legitímneho dojmu alebo uľahčenia zapamätania zákazníkov alebo návštevníkov webových stránok. Pri kúpe domény domény je možné pripojiť účasť pošty a webu a dodatočne zvýšiť dostupnosť prostredníctvom novej domény. Ak pracujete ako poskytovateľ pošty alebo ponúka súvisiace služby v oblastiach, ako je bezpečnosť alebo služba, mali by ste mať záujem aj o doménu .email, ktorú si môžete zaregistrovať u nás za nízku cenu a tiež využívať iné moderné domény najvyššej úrovne.

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .email je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .email domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Môžete nastaviť prenosový kľúč pre svoju doménu .email
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .email je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Tvoja doména .email môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .email môže obsahovať len čísla
Registračný úrad Donuts (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Oznamovacie obdobie pri ukončení je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .email môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.email).