Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 69,00 €
Predĺženie 69,00 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 69,00 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .store je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .store domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Môžete nastaviť prenosový kľúč pre svoju doménu .store
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .store je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Tvoja doména .store nemôže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .store môže obsahovať len čísla

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Oznamovacie obdobie pri ukončení je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .store môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.store).