Informácie o cenách

Momentálne je možné túto doménu najvyššej úrovne rezervovať bez podmienok. Informácie o cenách budú k dispozícii, keď bude doména najvyššej úrovne záväzne rezervovaná.

Informácie na úvode domény .hotel

Sunrise fáza n/a
Registrácia naživo (landrush) n/a

Všeobecné informácie

Transfer domény Prenos domén .hotel nie je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .hotel domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Môžete nastaviť prenosový kľúč pre svoju doménu .hotel
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .hotel nie je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Tvoja doména .hotel nemôže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .hotel môže obsahovať len čísla

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Oznamovacie obdobie pri ukončení je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .hotel môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.hotel).